Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintTrykket planrapport
13. oktober 2014
Regional plan for Nordfjella er nå trykket opp.
Rapporten blir delt ut til alle medlemmer i berørte kommunstyrer og fylkesting. Andre interesserte kan få tilsendt et eksemplar ved å henvende seg til prosjektleder Ellen Korvald. Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Pdf-fil av planrapporten kan lastes ned her.
Pdf-fil av plankartet kan lastes ned her.
 
 
Informasjon om villrein
13. oktober 2014
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget noen informative filmsnutter om villrein. Se de ved å klikke på lenkene nedenfor:

Om gps og kamera halsbånd
http://www.youtube.com/watch?v=xCpunO8xZKA

Villreinen gjennom et år
http://www.youtube.com/watch?v=VrkLF1EwzFA

Villrein møter barrierer på Dovrefjell
http://www.youtube.com/watch?v=27529Gk7pR8
 
Regional plan for Nordfjella er nå vedtatt
20. juni 2014
Den regionale planen er nå enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtakene er i samsvar med styringsgruppas anbefaling. Se mer om sluttbehandlingen nedenfor.  
Lenker til vedtatt planrapport og plankart.
 
I Sogn og Fjordane vedtok fylkestinget også et nytt punkt 4:
Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.
 
Dette vil bli ivaretatt når handlingsprogrammet utarbeides. 
 
 
Tidligere artikler:
06.06.2014 Sluttbehandling av regional plan
07.03.2014 Styringsgruppas planforslag
20.12.2013 Møte i styringsgruppa
20.12.2013 Høringsuttalelser
18.09.2013 Åpne informasjonsmøter
02.09.2013 Høring og offentlig ettersyn
09.07.2013 Referat fra styringsgruppemøte 6. og 7. juni
09.07.2013 Styringsgruppas planforslag
31.05.2013 Møte i styringsgruppa 6. og 7. juni 2013
14.05.2013 Konsekvensutredning fra NINA og Mimir

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish