Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintStyringsgruppas planforslag
7. mars 2014
Styringsgruppa for den regionale planen har nå avsluttet sitt arbeid, og konkludert med et enstemmig planforslag. 
I løpet av våren skal dette til politisk behandling i fylkesutvalgene og fylkestingene i de tre fylkene.
Les plandokumentene ved å klikke nedenfor:

Referat fra siste styringsgruppemøt kan leses her

 
Møte i styringsgruppa
20. desember 2013
Det er møte i styringsgruppa for den regionale planen den 6. januar. Møtet holdes på Geilo.
Følgende sakspapirer er sendt ut:
 
Oppsummering av høringsuttalelser
- Forslag til revidert planrapport
Kartskisse med forslag til endringer
- Alle innkomne høringsuttalelser. Se link til disse i egen sak. 
 
Høringsuttalelser
20. desember 2013
Høring og offentlig ettersyn av den regionale planen er gjennomført.
Det kom inn 49 høringsuttalelser. Uttalelsene er samlet i to dokumenter med fortløpende nummerering. Se del 1 (uttalelse 1-25) og del 2 (uttalelse 26-50).
Følgende sendte inn uttalelse:
Les hele saken
Tidligere artikler:
18.09.2013 Åpne informasjonsmøter
02.09.2013 Høring og offentlig ettersyn
09.07.2013 Referat fra styringsgruppemøte 6. og 7. juni
09.07.2013 Styringsgruppas planforslag
31.05.2013 Møte i styringsgruppa 6. og 7. juni 2013
14.05.2013 Konsekvensutredning fra NINA og Mimir
22.03.2013 Konsekvensutredning
22.03.2013 Intern høring av foreløpig planutkast
20.12.2012 Prosjekt om villrein som reiselivsattraksjon
20.12.2012 Neste styringsgruppemøte

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish